напишете ни имейл
 
Oфициален дистрибутор на
Ние сме вносител на продуктите

Информация на български и каталог с продуктите на ABRO може да намерите на www.abro-bg.com
Гаранционни условия
Производителят гарантира нормална работа на акумулаторната батерия в райони с умерен климат в продължение на 24 месеца от датата на закупуване.
За акумулаторни батерии, обслужващи леки таксиметрови автомобили, гаранционният срок е 6 месеца от датата на закупуване.
Рекламация се предявява със следните документи:
 • документ за закупена акумулаторна батерия;
 • настоящата гаранционна карта, попълнена при закупуване на акумулаторна батерия;
 • документ за зареждане на акумулаторната батерия, ако е закупена сухозаредена.

 • Дефектната акумулаторна батерия се доставя без да се излива електролита, в заредено състояние.
   Акумулаторната батерия в гаранционен срок, за която се констатира, че е само разредена може отново да бъде заредена от производителя или негов представител за сметка на клиента.
  Рекламация не се приема ако:
 • липсват необходимите документи описани по-горе;
 • не е спазена фирмената “Инструкция за експлоатация и обслужване на акумулаторната батерия”;
 • е излят електролитът на акумулаторната батерия;
 • нивото на електролита е под посоченото в гаранционната карта ниво;
 • плътността на електролита в заредената батерия е над 1,31g/ml;
 • плътността на електролита е под 1,24g/ml
 • електролитът е замърсен със странични вещества (антифриз, спирачна течност, киселини, соли, основи, петролни продукти);
 • електролитът в елементите на акумулаторната батерия е мътен вследствие нарушаване на активната маса поради неправилна експлоатация;
 • от вътрешната страна на вентилите и отворите за вентилите има тъмно кафяво или червено оцветяване, дължащо се на системно презареждане на акумулаторната батерия;
 • по време на експлоатация е допуснато запушване на вентилационните отвори;
 • акумулаторната батерия е дълбоко разредена- напрежение под 8V;
 • има предизвикани механични повреди, по кутията или полюсните, поради небрежно или некомпетентно манипулиране и експлоатиране или поправяне на дефектната акумулаторна батерия;
 • има консумация на ток при неработещ двигател по-голяма от 50mA;
 • стартера на МПС е неизправен;
 • акумулаторната батерия не е фиксирана надеждно в МПС;
 • маркировките върху акумулаторната батерия не съответстват на тези от гаранционната карта;
 • неправилно е избрана акумулаторната батерия за съответното МПС;

  1. Срока за удовлетворяване на рекламациите, е в съответствие с т.14.1 на БДС 2-01-76.
  Производителя след преглед на акумулаторната батерия взема решение за начина на закриване на рекламацията чрез:
 • Подмяна с нова акумулаторна батерия. На сменената акумулаторна батерия се дава гаранция от датата на смяна до изтичане на гаранционния срок на първата батерия.
 • Възстановяване на покупната цена при отчитане на експлоатационното време.
  1. Други претенции са изключени!