напишете ни имейл
 
Oфициален дистрибутор на
Ние сме вносител на продуктите

Информация на български и каталог с продуктите на ABRO може да намерите на www.abro-bg.com
МОТОРНИТЕ МАСЛА
  Избор на моторно масло
Изборът на подходящо моторно масло е сложен и деликатен процес. Той се ръководи от разнообразните експлоатационни и икономически фактори. От правилният избор зависят надеждната и безотказна работа на двигателите,тяхната дълготрайност и икономичност,опазването на околната среда. Немаловажна е и финансовата страна на проблема.
  Класификация на моторните масла
Правилният подбор на моторното масло се състои в избор на вискозитетен клас и на експлоатационно ниво, които се препоръчват в инструкцията за експлоатация на автомобила от производителя. Вискозитетният клас на моторните масла се определя съгласно стандарта SAE [ Дружество на инженерите от автомобилната промишленост]. Съгласно този стандарт маслата се подразделят на летни,зимни и всесезонни.
 • Летните масла имат обозначение SAE 20,SAE 30,SAE 40 и SAE 50.
 • Зимните масла имат обозначение 0W,5W,10W,15W,20W,25W.
 • Всесезонните масла имат двойно обозначение, например 15W40, 20W50 и др.
 • Числото преди знака W дава указания за нискотемпературните свойства на маслото. Колкото числото е по-малко,толкова мослото е по-подвижно при ниски темперотури, стартирането на двигателя е по-лесно. Числото след знака W дава указания за вискозитета на маслото при 100 С.

  Експлоатационното ниво на моторните масла се определя съгласно няколко класификационни системи. Най-разпространената е тази на API [ Американски петролен институт ]. В системата на API експлоатационните нива са разделени за бензинови и дизелови двигатели и се белажат с две букви:
  S – за бензинови двигатели;
  С – за дизелови двигатели;
  За бензинови двигатели експлоатационните нива по API се означават :
  SA, SB, SC, SD, SE, SG, SH, SJ, SL.
 • SA
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели. Това ниво не се използва, освен ако изрично не се препоръчва от производителя.
 • SB
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели. Това ниво не се използва, освен ако изрично не се препоръчва от производителя.
 • SC
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел 1964-1967 г. Това ниво се използва при препоръка от производителя.
 • SD
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел 1968-1971 г.
 • SE
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел 1972-1979 г.
 • SF
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел 1980-1988 г.
 • SG
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел 1989-1992 г.
 • SH
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел 1993-1996 г.
 • SJ
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел 1997-2000 г.
 • SL
 • – масла за сервизно обслужване на бензинови двигатели, модел от 2001 г.

   Масла от по-висок клас обикновено могат да се използват в автомобили, произведени преди годината на въвеждане на определен клас.

  За дизеловите двигатели експлоатационните нива по API се означават :

  CA,CB,CC,CD,CD-II,CE,CF-4,CF,CF-2,CG-4,CH-4.
 • CA
 • - масла за сервизно обслужване на леко натоварени дизелови двигатели. Това ниво не се използва, освен ако изрично не се препоръчва от производителя. Използвано е 40-те и 50-те години на миналия век.
 • CB
 • - масла за сервизно обслужване на умерено натоварени дизелови двигатели. Това ниво не се използва, освен ако изрично не се препоръчва от производителя. Въведено е през 1949 г.
 • - масла за сервизно обслужване на умерено натоварени дизелови и бензинови двигатели. Това ниво е въведено през 1961 г. и е типично за някои дизелови двигатели с и без принудително пълнене,работещи при умерени и тежки режими и за някои бензинови двигатели с тежък режим на работа.
 • CD
 • - масла за сервизно обслужване на тежко натоварени дизелови двигатели. Това ниво е въведено през 1955 г. и е типично за някои дизелови двигатели с и без принудително пълнене,работещи при тежък режим и е от особено важно значение при използването на горива с различно качество,включително горива с високо съдържание на сяра.
 • CD-II
 • - масла за сервизно обслужване на двутактови дизелови двигатели. За сервизно обслужване,типично да двутактови двигатели,изискващи особено ефикасен контрол върху отложенията и износването. Задоволява категорията API CD.
 • - масла за сервизно обслужване на дизелови двигатели с високи експлоатационни качества. Това ниво е въведено през 1983 г. и е типично за дизелови двигатели с и без принудително пълнене, работещи при променлив режим на скороста и натоварванията. Задоволява изискванията на категория API CD.
 • CF-4
 • - масла за сервизно обслужване на високоскоростни четиритактови дизелови двигатели. За дизелови двигатели с и без принудително пълнене, работещи при променлив режим на скороста и натоварванията. Задоволява изискванията на категория API CЕ. Превъзхожда маслата от категория API СЕ по разхода на масло и отложенията върху буталото.
 • CF
 • - масла за сервизно обслужване на дизелови двигатели с индиректно впръскване на горивото. Това ниво е въведено през 1994 г. Горивото може да бъде с високо съдържание на сяра например над 0,5%. Осигурява ефикасен контрол върху отложенията и износването на буталото при дизелови двигатели с и без принудително пълнене,работещи при тежък режим.
 • CF-II
 • - масла за сервизно обслужване на двутактови дизелови двигатели, изискващи ефективен контрол върху износването на цилиндъра, сегментите и отложенията. Това ниво е въведено през 1994 г. Задоволява изискванията на категория API CD-II и може да се използва вместо нея.
 • CG-4
 • - масла за сервизно обслужване на високоскоростни четиритактови дизелови двигатели, работещи с дизелови горива със съдържание на сяра от 0,05% до 0,5%. За дизелови двигатели с и без принудително пълнене, работещи при високотемпературен режим. Осигурява ефикасна защита от всички вредни процеси произтичащи от високите температури. Тези масла са особено ефективни в двигатели, проектирани да отговарят на стандартите за емисиите от 1994 г. Могат да се използват вместо категориите по API CD,CE и CF-4.
 • CH-4
 • - масла за сервизно обслужване на високоскоростни дизелови двигатели, проектирани да отговарят на стандартите за емисиите от 1998 г., работещи с дизелови горива със съдържание на сяра до 0,5%. Могат да се използват при двигатели където се препоръчват категориите по API CF-4 и CG-4.

  Моторните масла, които могат да се използват за бензинови и за дизелови двигатели имат двойно означение :

  API CC/SD ; CD/SE ; SG/CC и т.н.

  Съществуват и други класификационни системи за експлоатационни нива нива на моторните масла. Такива са:

 • ССМС
 • - класификационна система за експлоатационно ниво на Асоциацията на европейските производители на автомобили(АСЕА). Нивата при нея също са разделени за бензинови и дизелови двигатели:
 • G-4, G-5
 • – нива за бензинови двигатели;
 • D-4, D-5
 • - нива за дизелови двигатели на товарни автомобили ( LKW);
 • PD – 2
 • - ниво за дизелови двигатели на лекотоварни автомобили ( РKW);

  От декември 1995 г. се въведе новата класификация на Асоциацията на европейските производители на автомобили (АСЕА). Съгласно тази спецификация маслата се делят на 3 класа в зависимост от вида двигател и степента на натоварване :

 • А1 ; А2 ; А3
 • – за бензинови двигатели ;
 • В1 ; В2 ; В3 ; В4
 • – за леки и лекотоварни дизелови двигатели ;
 • Е1 ; Е2 ; Е3 ; Е4 ; Е5
 • – за тежкотоварни дизелови двигатели .
 • ОЕМ
 • – спецификации. Това са спецификации на отделни производители като : Мерцедес-Бенц (МВ), MAN, Фолксваген (VW) и др.
 • MIL – L
 • - Американска военна спецификация за експлоатационни нива.

   Срок за смяна (пробег) на моторните масла
  По време на работа на двигателя маслото се амортизира, с което губи част от качествата си. Характерен признак за това е почерняването на маслото. То е особено силно изразено при употреба на нискокачествено масло. За необходимостта от смяна се съди най-вече по признаци като промяна на вискозитета на маслото ( падане на налягането на маслото в двигателя ) или понижаване на общата му алкалност под допустимата норма. Срокът за смяна на маслото най-често е определен от фирмата производител на автомобила. До скоро се препоръчваше смяна средно на 7 500 км. пробег за дизелови автомобили и 10 000 км. пробег за бензинови. В резултат на подобрения през годините тези срокове са повишени до 10 000 – 15 000 км. През последните години бяха пуснати на пазара специално конструирани двигатели с дълъг пробег. Има фирми които препоръчват пробег от 80 000 – 120 000 км. Естествено това може да се постигнесамо при използването на най-новите видове масла ( СН-4 ; Е-4 ; 228.5 по МВ ; М 3277 на MAN ; VDS-3 на Voilvo и др. ). Необходимо е да се знае, че срокът за смяна зависи от т. нар. условия на експлоатация:
 • техническо състояние на автомобила;
 • умерени и високи скорости на шофиране;
 • категория на пътя ( магистрали, второкласни пътища );
 • градско и извънградско шофиране;
 • студен и горещ климат;
 • експлоатационно ниво на маслото и др.