напишете ни имейл
 
Oфициален дистрибутор на
Ние сме вносител на продуктите

Информация на български и каталог с продуктите на ABRO може да намерите на www.abro-bg.com
МОТОРНИТЕ МАСЛА
Знаем ли достатъчно за тях?
Изискванията към качествените показатели на маслата са много и разнообразни. Тук те са разгледани накратко с цел да се улесни потребителят.
В двигателите с вътрешно горене моторните масла изпълняват различни функции:
Намаляват износването и загубите от триене, отвеждат топлината ...
АКУМУЛАТОРИТЕ
Какво трябва да знаем за тях.
При плътност на електролита под 1,24g/ml акумулаторната батерия трябва да бъде заредена отново. Акумулаторната батерия никога не трябва да бъде оставяна в разредено състояние или без електролит, след като един път вече е била заредена, защото се поврежда. Разредена акумулаторна батерия може ...
продължение » продължение »
Фирмите ДИКОМ АУТО ООД и ДИКОМ ООД създадоха корпорация, която търгува с разнообразна гама от продукти:
 • моторни и индустриални масла,
 • добавки за тях,
 • акумулатори,
 • гуми,
 • филтри,
 • консумативи за автомобили,
 • автокозметика.


 • Дистрибуторска мрежа, стигаща до всички

  За да осигури широко пазарно присъствие за продуктите на своите партньори и перфектно обслужване на клиентите си, ДДТ ОЙЛ-ДИКОМ създаде:
 • Две търговски бази с общ капацитет 120 000 литра наливни масла и 70 000 литра пакетирани масла с марките Приста и Тексако;
 • Модерно оборудван специализиран сервиз за смяна на масла, филтри и акумулаторни батерии;
 • Собствени магазини за продажби на дребно;
 • Система за разпространение на масла в бензиностанции и автосервизи;
 • Автопарк от 10 превозни средства за транспортиране на доставките.

 • Фирма „ДИКОМ“ ООД сключи договор на 01.06.2017г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.