напишете ни имейл
 

AURIGA EP

циркулационно и компресорно масло

AURIGA EP е циркулационно и компресорно масло от много високо качество, предназначено за машини, работещи при високи температури и натоварвания.

AURIGA EP удовлетворява спецификациите:

 • DIN
 • 51524 HLP-D/ част 2;
 • DIN
 • 51517 CLP/ част 3;

  AURIGA EP отговаря на изискванията за качество за книжни машини FAG и SKF

  Одобрено е от следните производители на масла за зъбни предавки:

 • Hansen
 • Flender
 • CETUS S 46

  компресорно масло

  CETUS S 46 е масло за винтови въздушни компресори. Специално се препоръчва за мазане чрез впръскване на винтови въздушни компресори.

  CETUS S 46 отговаря на спецификациите:

 • DIN
 • 51506 VDL;
 • Atlas Copco:
 • винтови компресори с впръскване на маслото и интервал на смяна до 4000 часа.
 • GRASSAIR:
 • Одобрено за всички видове винтови компресори.

  CETUS PAO 46, 48

  синтетично компресорно масло

  CETUS PAO 46, 48 е синтетично масло за въздушни компресори, разработено на базата на PAO (полиалфаолефини).

  Препоръчва се за бутални, винтови и други ротационни компресори, работещи при високи температури.
  Използва се както в едностъпални, така и в многостъпални (многостепенни) компресори.
  CETUS PAO 46 се препоръчва за винтови компресори смазвани чрез впръскване на масло и работещи при повишени температури(>100o) и налягане(>1,5 Мра).
  Специално CETUS PAO 46 се препоръчва за смазване на турбокомпресори на корабни дизелови двигатели.
  В буталните компресори CETUS PAO 46 може да работи с температури на сгъстяване на 200°.

  CETUS S 46 отговаря на спецификациите:

 • DIN
 • 51506 VDL;
 • Atlas Copco:
 • винтови компресори с впръскване на маслото и интервал на смяна до 4000 часа.
 • GRASSAIR:
 • Одобрено за всички видове винтови компресори.

  CETUS PAO 46, 48 отговаря на спецификацията:

 • DIN
 • 51506 VDL;

  CETUS PAO 46, 48 отговаря на изискванията на:

 • Atlas Copco:
 • тип GA, GR (според сервизна инструкция ЕСВ 573).
 • ABB:
 • Cetus PAO 68 е одобрено от АВВ за турбокомпресори VTR.4 ( пробег 5000 часа ).

  COMPRESSOR OIL EP VDL

  минерални компресорни масла

  Compressor Oil EP VDL са висококачествени безпепелни минерални масла за въздушни компресори от всякакъв тип.

  Приложение:

 • В стационарни и подвижни компресори едно и многостъпални - крайна температура на сгъстявания въздух до 220oC.
 • Маслата с вискозитет 32 и 46 са за смазване и охлаждане на винтови и центробежни ( аксиални и радиални ) компресори.
 • Маслата с вискозитет 68, 100, 150 са за картерно и цилиндрово смазване на бутални компресори.
 • Compressor Oil EP VDL отговарят на спецификацията

 • DIN
 • 51506 VDL

  Изпитани и одобрени от:
  “Rheinisch-Westfaelische Uberwaschungsverrein”AG-Германия.

  REGAL EP

  Regal EP е масло за мазане на водни, парни и газови търбини. Това е превъзходно масло и за мазане на въздушни компресори.

 • Regal EP 32/46/68/100 – удовлетворява DIN 51515/T1 L-TD и BS 489.
 • Regal EP 32/46/68 – одобренa от АВВ HTGD 90117 и удовлетворява ISO 8068 ( тип AR и В ); General Electrics GEK 28143A – за газови турбини, изработка 5&6; КЕМА – М 23b.
 • Regal EP 32/46 – одобренo от Siemens TLV 901304 в турбоагрегати с и без редуктори и от Laborelec. Удовлетворява GEC Alsthom NBA P 50001, spec; Atlas Copco 790.21.2 E spec, за Expansion – турбини и турбокомпресори.
 • Regal EP 46 – одобренo от ККК за парни турбини и удовлетворява АВВ Stal 812102 и 812107 spec.
 • Regal EP 32 – одобренo от Fiat Avio TS 5001 spec. и за W 3.1. – 0250-6000 spec. за газови и парни турбини Ansaldo. Удовлетворява АВВ Stal 812101 и 812106 spec. и General Electrics GEK 27070 за парни турбини.
 • Regal EP – одобренo от 606W807 и TGM 141 spec. за парни турбини Ansaldo. Удовлетворява ISO 6743/5 ( L-TSA, L-TSE, L-TGA ).
 • REGAL EP 220 - 320

  СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА:

  REGAL EP 220 - 320 е масло за мазане на въздушни компресори, вакуум помпи, лагери и зъбни предавки. Отлични деемулгиращи свойства, което гарантира едно оптимално мазане. Високата антиокислителна устойчивост гарантира дълготрайност на маслото и предотвратява образуването на отложения и образуването на корозионно действащи киселини.

  Добри противоръждясващи свойства, осигуряващи защита на лагерите и частите на системите.

  Отлични противопенни свойства.

  CAPELLA WF, ISO VG - 32, 46, 68

  CAPELLA WF ISO VG - 32, 46, 68

  е група от висококачествени масла, използвани за смазане на компресори в системите за охлаждане и кондициониране на въздуха.

  Произведени са от специално очистени и обработени бледожълти нафталинови масла и задоволяват изискванията на повечето производители на хладилно оборудване за работа със хладилни агенти - R12, R22, R502.