напишете ни имейл
 

RANDO HD

ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО

RANDO HD се препоръчва за работа в системи бутални, зъбни и пластинкови помпи и високи налягания. Съответсва на изискванията за мазане на хидравлика в металообработващи ма шини, в които е препоръчано масло с противо изностващи свойства.

RANDO HD отговаря на следните фирмени спецификации:
 • ANFOR NF E48 - 603 и NF (“WET”) – филтруемост


 • DIN 51524/ч>2:
 • HPL
 • ISO 6743/4:
 • HM

  И отговаря на изискванията и/или е одобрено от:

 • Denison:
 • HF-O ( тест помпа Denison T6C ) и HF-2
 • Cincinnati Milacron:
 • P68 (HM 32), P69 (HM 68), P70 (HM 46)
 • General Motors:
 • LH-04-01, LH-06-01, LH-15-1
 • US Steel:
 • 126, 127
 • Sperry Vickers:
 • M-2950-S, 1-286-S

  RANDO HD – Z

  ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА

  Маслата RANDO HD – Z са хидравлични масла, продължаващо серията RANDO HD , като в състава им са включени добавки, подобряващи вискозитететния индекс.

  RANDO HD – Z отговарят на следните фирме ни спецификации:
 • Denison HF-O:
 • за аксиални бутални и крилчати помпи с тежък режим на натоварване;
 • Sperry Vickers M-2950-S, I-286-S:
 • за подвижни хидравлични системи
 • Cincinnati Milarcon P-68, P-69 и Р-70:
 • за системи в машинно-инструментално обслужване;
 • US Steel 127
 • Серията Rando HD-Z отговаря на изисквания та за ефективност на:

 • DIN 51524, част 2,III, P и част 3 HV;
 • ISO 6743/4 HV
 • Poclain P 00552-13P
 • Swedish Standart SS 15 15 34;
 • Swedish SMR, 1996-2
 • GLYTEX HFC 46

  GLYTEX HFC 46 е трудно възпламеняваща се течност от типа HFC (воден разтвор на гликоли, полимери), предназначена за работа в хидрав лични системи.

  GLYTEX HFC 46 е издържала изпитанията на строгите изисквания на Протокол No:7-Люксенбург, отнасящ се до изискванията към трудно запалими течности, работещи в механични транcмисии и хидравлични (статични и кинестатични) системи.

  GLYTEX HFC 46 е одобрен от Renault France ( T 843457 ).