Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 
 
Дата: 11.11.2021 г.

„ДИКОМ“ ООД стартира изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.089-5516 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за фирма „ДИКОМ“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Чрез изпълнението на проекта се цели постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 09.11.2021 г.
Край: 09.02.2022 г.