Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 
 

Проект: BG16RFOP002-2.073-4466 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за фирма „ДИКОМ АУТО“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: „ДИКОМ АУТО“ ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 17.07.2020 г.
Край: 17.10.2020 г.